icon

Osnovna škola "Zvezdobrojci"

shape
shape

Припремна предшколска група

 

Предшколски програм у Звездобројцима се бави оним што је на том узрасту најзначајније.

Кроз свакодневне ситуације учимо да препознамо емоције, именујемо их и учимо како да се понашамо када се осећамо на одређени начин, а да је то друштвено прихватљиво. Када то научимо, можемо да препознамо шта се дешава и другима, које су туђе емоције. Развијањем емпатије се стичу основне вештине социјализације (поштовања себе и других). Учимо да решавамо конфликте тако што усмеравамо децу на вршњачку размену, да препознају и вербализују проблем и смисле начин како да га реше, како би свима било добро.

Са децом у оквиру редовног програма поред васпитача свакодневно раде и стручни сарадници за: ликовно, спорт, књижевну радионицу, као и сарадници из веронауке, енглеског језика, француског језика и музичког, а деца сваке недеље иду и у природу ван школе. Поштујући игру као основни вид дечијег изражавања и учења деца стичу самопоуздање и самовредновање кроз усмереност на процес учења, а не само на производ, што доводи и до осамостаљивања.

Кроз индивидуални приступ, у малим групама, пролазимо предшколски програм подстичући когнитивни развој (развој логике и мишљења, перцепције) вежбајући графомоторику и почетно писање и читање, кроз теме и садржаје који су у њиховом интересовању.

Сарадња са родитељима је од изузетног значаја за дететов даљи развој, тако да у школи негујемо добру комуникацију и сарадњу са породицама.

Похађањем припремног предшколског програма при основној школи, деца се касније лакше и брже прилагоде школским захтевима.