Атлетика

Цивилизација античке Грчке, темељно посвећена настојањима за очувањем здравог тела и духа, изнедрила је Атлетику, коју ми данас препознајемо као спортску дисциплину. Међутим, и данас се, баш као и пре скоро три хиљаде година, Атлетика сматра далеко ширим и значајнијим појмом. Позната као „краљица спортова“, она наткриљује све спортске дисциплине јер постаје њихова база и незаобилазна основа. Стари Грци на њу нису гледали само као на корпус физичких активности који јача, обликује и оспособљава човеково тело. Они су били свесни да је брига о телу нераскидиво повезана са психичким животом сваког појединца.

У „Звездобројцима“ се трудимо да изнађемо најсавршенији програм који је истовремено усмерен ка сваком аспекту психо-физичког развоја детета. Од ове године спроводим програм часова Атлетике који сам осмислио за наше ђаке и који представља један од носећих стубова нашег школског образовног програма. Часови се одвијају сваке недеље на спортским теренима, шумским стазама и по потреби у школској сали. Редовно се прати индивидуални напредак сваког детета и часови су осмишљени тако да свако дете може да достигне свој потпуни развој. Ови часови помажу деци да развијају своје моторичке способности. У доба одрастања, када се њихово тело формира и обликује, атлетика их учи правилном ходу, трчању и координисању покрета. Подједнако је важно то што на часовима Атлетике побољшавају концентрацију, развијају упорност и стичу свест о одговорности.

Бенефити пажљиво оранизованих часова Атлетике у нашој школи дају још један аспект важних резултата – развијање тимског духа, толеранције, осећаја заједништва и припадности. Заједно са учитељицама и осталим сарадницима на образовном програму, пружамо сваком детету подршку и водимо га путем здравог и срећног детињства.

Наставник физичког васпитања и координатор Атлетике ОШ „Звездобројци“,

Срећко Маловић