COVID-19

Због контекста епидемије у коме тренутно живимо врло су актуелне ванредне животне околности. Наше стање кризе сада може бити индивидуално или мултиперсонално, најчешће породично. Начини ублажавања кризног догађаја су различити. Криза не мора нужно да буде лоша, може да резултира скоком у здравље. Уместо нарушене хомеостазе, и осим да се само деси повратак у пређашње стање, могуће је унапређивање ранијег функционисања и то је најпожељнији резултат, кроз раст и развој личности.

Најразличитије су реакције људи на ванредне животне околности, од потпунe негације, до стања панике. Различити су и механизми одбране у циљу очувања и заштите личности од распада, ради очувања интегритета и менталног здравља. Хумор је један од најуочљивијих начина одбране, јер то помаже лакше превладавање.

Оно што је другачије у односу на друге кризне ситуације, сада људи немају могућност да збију редове, што је природна потреба у недаћама. Тада имамо већу тежњу да будемо заједно са другим људима, да будемо део социјалне групе. Осећамо немир и нелагодност изван групе, али сада се многи људи налазе у изолацији и препорука је да ако некога волимо, не посећујемо га, што је супротно природној инстиктивној тежњи да будемо са другим и тако најлакше превазиђемо кризну ситуацију.

Различите емоционалне тешкоће које се јављају као одговор на кризу могу да компромитују како физичко, тако и психичко здравље.

О значају који психосоцијална подршка има у овим моментима најбоље говори цитат:

Куга је била на путу за Дамаск и у пустињи је престигла караван. Где журиш? Упита је караван. У Дамаск. Хоћу да узмем 1000 живота. На повратку из Дамаска куга је поново прошла поред каравана. Вођа јој рече: Однела си 50000 живота а не 1000. Не, одговори куга. Ја сам однела 1000. Остале је однео Страх.”

Антони де Мело – Молитва жабе

У складу са препоруком Савеза психотерапеута Србије, као подршка родитељима наших Звездобројаца у овом турбулентном раздобљу, у понуди је могућност бесплатих психотерапеутских сеанси или психолошког саветовања. Позивамо све заинтересоване родитеље да се јаве на мејл v.djuric@zvezdobrojci.com ради договора око термина.

 

Весна Ђурић

психолог, системски породични психотерапеут