Такмичење из математике

Са поносом желимо да похвалимо наше Звездобројце који су на такмичењу из математике  – „Мислиша“, остварили запажене резултате. Захваљујући непрестаној подршци, непрекидном мотивисању, подстицању изграђивања осећаја самопоуздања и самоефикасности од стране учитељица и сарадника у образовању, готово сви наши ученици су самостално изразили жељу да учествују у додатним активностима које надилазе наставни програм. Најпоноснији смо на њихову иницијативу за стицање нових знања, као и љубав ка непрестаном учењу и усавршавању. Њихово масовно учествовање на „Мислиши“ и изванредни резултати које су на такмичењу остварили, важни су јер представљају плод њихове мотивације. Нарочито нас усрећује чињеница да нашим ученицима ово искуство није било наметнуто као обавеза – без икаквог притиска, они су уживали и забављали се док су ширили своја знања. Звездобројци већ од првог разреда стичу љубав према учењу и жељу да напредују. Поносни смо на њихове прве и храбре кораке.
 
Припрема деце за велике академске успехе јесте један од најважнијих циљева ОШ „Звездобројци“. Наши методолошки приступи образовању, као и педагошка становишта, нису фокусирани на нумеричко оцењивање ученика – нарочито на најранијим нивоима образовања. Усвојено знање не проверавамо тестирањем путем контролних задатака, већ пажљиво посматрамо напредак и развој деце кроз решавање проблемских задатака и игровних активности. Оцењивање није нумеричко, већ је формативно и описно – са циљем унапређивања знања, вештина, критичког и креативног мишљења, одговорности и самопоуздањаВерујемо да се припрема за значајне академске успехе у каснијим образовним циклусима заснива на непрекидном мотивисању детета, темељном посвећивању свим аспектима личности у развоју.
 
Стога смо оформили целовити програм који, одмах на почетку образовног процеса, охрабрује и мотивише дете да стекне љубав према непрекидном и поступном стицању знања и вештина. Поред оспособљавања детета да савлада циљеве и исходе наставе предвиђене планом и програмом Министарства просвете, науке и технолошког развоја Србије, за развијање потенцијала сваке индивидуе подједнаку важност носе наши јединствени и пажљиво осмишљени програми – Настава у природи, бројне спортске активности, учење Музичке културе кроз француски језик, Књижевне радионице, активности које повезују слободну игру са развијањем вештина и знања из области културе и уметности.
 
Академско напредовање је поступан, дугорочан процес и захтева програме који ће се усмерити ка разноликим психо-физичким потребама сваког детета. Водећи се том мишљу, Звездобројци су створили јединствени корпус метода и свеобухватни образовни програм који ће Вашем детету пружити сигуран предуслов за касније академске успехе.