icon

Osnovna škola "Zvezdobrojci"

shape
shape

Улога родитеља у школовању деце

У нашој школи велики значај придаје се комуникацији и разумевању између породице и школе, као кључним предусловима за напредак и здрав развој сваког ученика. Подразумева се потпуна отвореност у погледу вредности, програма и начина рада које школа заступа, а које родитељи прихватају и потврђују самим избором „Звездобројаца“.

Уз подразумевану сарадњу, школа, пажљивим бирањем наставног кадра и сарадника, и њиховим сталним усавршавањем, одржава своју образовну и васпитну аутономију. Тако осигурава да, посредујући између вредности породице и шире заједнице, и преиспитујући их у складу са променама у друштву и нових педагошких открића, у највећој могућој мери штити интересе ученика, што и јесте њена основна улога.

Квалитет наше школе лежи у професионалном приступу и доприносу васпитању и образовању. Школа представља ширу заједницу од круга уже породице, родбине и изабраних пријатеља, што подразумева да школовање уноси у породичну динамику вредности са којима се нису до тада сретали. Отвореност за размену идеја доприноси ширењу видика и учењу толеранцији.

Школа је увек отворена и позива родитеље на дијалог, верујући да се подстицањем критичког мишљења развија, како разумевање и истинско поштовање традиције, тако и здрав однос према изазовима модерног доба.